Spring naar inhoud

Gescheiden afval krijgt waarde in buurtlab aan het Dapperplein

In het Zero Waste Lab ontdekken bewoners van de Dapperbuurt, en straks die van de Wallen, de waarde van hun huisvuil. Met het scheiden van papier, plastic en textiel sparen ze voor korting, op vis van de markt bijvoorbeeld.

De vijfduizend jutezakken die in de Dapperbuurt worden verspreid, zijn toch maar bedrukt met een eigen logo. Dat van Zero Waste Lab, waar buurtbewoners vanaf maandag de zakken, gevuld met oud papier, plastic en textiel, weer kunnen inleveren. Jutezakken zonder opdruk zouden hen eind november maar op verkeerde ideeën brengen.

Lees verder op het Parool.

De opening door Nevin Özütok
De opening door Nevin Özütok