Spring naar inhoud

"Vol overtuiging steun ik Nevin in haar ambitie om de Tweede Kamer in te gaan. Ze zal een verrijking voor de fractie zijn vanwege haar ervaring en eigenheid. Op lokaal, provinciaal en nationaal niveau heeft Nevin bewezen een effectief GroenLinks-politica te kunnen zijn, een uitstekende basis om direct waardevol te kunnen zijn in Den Haag. Daarnaast belichaamt zij vele GroenLinkse waarden: ze heeft een achtergrond in de vakbond, houdt zich in Amsterdam Oost met groene thema’s bezig en was deze zomer met een GroenLinks delegatie GroenLinksers bij de gaypride van Istanbul. Ze heeft een schat aan ervaring, heeft groene, linkse en vrijzinnige idealen en is ook vanwege haar achtergrond een verrijking voor de partij. Daarom denk ik dat ze ook jouw steun verdient."

"Nevin is een warme vrouw met een hart vol idealen. In haar politieke optreden weet ze een groot publiek te bereiken doordat ze gemakkelijk contact maakt en haar ambities kan vertalen naar alledaagse voorbeelden. Zowel binnen de vakbond als onze partij heeft ze haar sporen meer dan verdiend. Juist nu GroenLinks de weg omhoog weet te vinden is er behoefte aan betrouwbare partijgenoten die electorale winst tot politiek resultaat maken. Nevin is hiervoor de juiste vrouw op de juiste plaats!"

"Nevin Özütok is een betrokken, inspirerende en resultaatgerichte politica. Ze komt met oplossingen voor grote vraagstukken in de dagelijkse praktijk van het lokale bestuur. Het is belangrijker dan ooit om de verbinding te maken tussen landelijke vraagstukken en lokale oplossingen. Nevin is daar als bestuurder een mooi voorbeeld van. Ze spreekt heldere taal en vergeet haar omgeving daarbij niet. GroenLinks staat voor de waarde van diversiteit maar kijkt ook niet weg waar er wrijvingen zijn. Nevin brengt met haar achtergrond diversiteit in de Tweede Kamer en staat tegelijkertijd met twee benen in de Nederlandse klei. Kortom, Nevin Özütok maakt een sterke nieuwe GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer compleet!"

“Ik ken Nevin al vanaf haar studie sociologie en zolang als ik haar ken zet ze zich voor meer dan honderd procent in voor de publieke zaak. Zij was ooit een vasthoudende onderhandelaar namens FNV Bondgenoten met op Schiphol bedrijven als KLM, Martinair en Transavia als tegenstander. Daarna was ze gemeenteraadslid, Tweede Kamerlid en nu wethouder in Oost. Wij zien elkaar veel te weinig, zij heeft het druk, maar nooit hoor ik haar daarover klagen. “Het zijn leuke, nuttige dingen en dat geeft mij energie,” zegt zij dan. Nevin klaagt überhaupt heel weinig. Nevin pakt aan. Dat vind ik nu juist zo leuk aan haar.”

"Nevin is een echte grassroots-politica met goede antennes voor wat er leeft in de samenleving. Wat mij het meest in haar aanspreekt is dat ze in is voor vernieuwende en creatieve oplossingen. Ze is gedreven en realistisch tegelijk. Ook heel belangrijk is dat ze het belang ziet van het contact tussen de verschillende bestuurslagen. Ze kan goed de leiding nemen en bemiddelen waar dat nodig is."

"Voor GroenLinks zal een Kamerlidmaatschap van Nevin Özütok een goede aanwinst zijn. Voor vele bewoners in Amsterdam en zeker in Amsterdam Oost, is zij een goede pleitbezorgster en herkenbare voorvechtster van de idealen van de partij. Als actief politica in Amsterdam met jarenlange ervaring, heeft zij de nodige ervaring met het vragen van beleidsmatige aandacht voor belangen van burgers en wel op een wijze waarbij het voor de burgers duidelijk wordt waar GroenLinks voor staat. Als Tweede Kamerlid brengt zij op een aantal specifieke onderwerpen vakinhoudelijke deskundigheid mee. Ik weet dat zij een goede brug kan slaan tussen burgers en politiek."

"Nevin Özütok staat stevig in haar schoenen. Ze weet grote betrokkenheid te combineren met een flinke dosis eigengereidheid. Haar frisse ideeën geven praktische politiek nieuw elan. Nevin werkt zeer geduldig aan haar politieke doelen en staat op haar strepen wanneer dat nodig is. Of het nou gaat over zeggenschap van buurtbewoners, over noodzakelijke hervormingen in de arbeidsmarkt of over voorwaarden voor toetreding van Turkije tot de Europese Unie, met Nevin staat GroenLinks sterk."

De afgelopen dagen waren een nachtmerrie voor Turkije. Ik heb niet zo’n last van het getoeter om bij ieder schokkende gebeurtenis in Nederland of daarbuiten mijn standpunt kenbaar te maken. Dat vind ik niet boeiend. Maar afgelopen vrijdag voltrok zich een fundamentele gebeurtenis, die de hokjesgeest overstijgt en die het voor mij noodzakelijk maakt me uit te spreken. Door de trieste gebeurtenissen in Turkije, die ook hun effecten in Nederland hebben, heb ik besloten om het ditmaal wel te doen.

Ik denk dat er meer mensen zijn als ik, met dezelfde ideeën. Ik ben voorstander van een democratische rechtstaat. Ik ben niet voor een militaire coup, maar ik ben ook niet voor het bewind van Erdogan. Ik ben net als velen geschokt over de brute militaire coup en bedroefd over de situatie in Turkije. Dat het leger het heft in eigen handen neemt en geweren en tanks tegen de eigen bevolking richt, kan ik als democraat nooit goedkeuren.

img_2083

Maar ik maak mij tegelijk ook grote zorgen over het strakke regime van Erdogan. De afgelopen jaren zijn essentiële elementen van de rechtsstaat, zoals de vrijheid van meningsuiting, aanzienlijk beperkt. Journalisten worden gearresteerd, kritische media gesloten, kritische academici vastgezet. Er is sprake van geldboetes voor de kritische oppositie, de opheffing van de onschendbaarheid van parlementariërs en de arrestatie van rechters en juristen. Binnenkort wil hij invoering van de doodstraf!

Het Turkse volk heeft voor AK-partij gekozen, maar het heeft geen blanco check uitgegeven voor het ontmantelen van de rechtsstaat. Ik hoop uit het diepst van mijn hart dat mensen die afgelopen weekeinde voor de democratie zijn opgekomen binnenkort ook de Turkse straten opgaan, of komen demonstreren voor het Turkse consulaat in Rotterdam, voor het herstel en de opbouw van een stevige rechtstaat in Turkije. Dan geloof ik dat ‘t goed komt met de Turkse democratie.

Wij nodigden 2 ervaringsdeskundigen uit om hun verhaal te doen. Hoe kwamen zij in de bijstand terecht, hoe zijn zij geholpen en wat hebben zij nodig om er weer bovenop te komen? Komen ze er wel weer bovenop? In de zaal zaten de professionals. De beleidsmakers en klantadviseurs van WPI, schuldhulpverlening, vrijwilligersorganisaties die bewoners met schulden helpen en de armoederegisseur van de stad. Ook hadden we oud-hoogleraar Martin Stam uitgenodigd, hij vertelde dat een land als België tien jaar op ons voorloopt met het omgaan met mensen in armoede. Waar wij in Nederland compleet rationeel volgens het systeem werken, kijkt men in België ook naar de innerlijk gekwetste mens en letten ze op sociale uitsluiting die heel vaak gepaard gaat met armoede.

Oost wil graag de lead nemen met deze manier van kijken naar armoede. Niet alleen maar hulp verlenen, maar ook hoop geven. De 2 vrouwen die hun verhaal kwamen vertellen aan professionals gaven dat mee. Ze willen zo snel mogelijk weer zelfredzaam zijn, trots worden, hun eigen geld verdienen. Dat gebeurt niet als je met 30 man in een zaaltje bij elkaar moet komen bij het aanvragen van een uitkering en daar alleen maar te horen krijgen wat er allemaal niet meer mag. Natuurlijk is het belangrijk dat mensen de regels kennen die horen bij het aanvragen van een uitkering, maar veel belangrijker is het dat we deze mensen hoop geven, moed en kracht zodat ze er weer bovenop komen.

Nevin Özütok
Nevin Özütok

Armoede. Een belangrijk thema in Amsterdam, maar voor veel mensen een beetje een ver-van-hun-bed-show. En dat zou het niet moeten zijn, want in armoede raken is zo gebeurd. Een scheiding, ziekte of faillissement en voor je het weet ben je een BIPS, een burger in precaire situatie. Maar wat gebeurt er eigenlijk met je als je zo’n armoedeval maakt?

Hoe gaan we dat aanpakken? Om het voor elkaar te krijgen dat we mensen in de armoede als mensen gaan behandelen en niet als nummer en naar hun persoonlijke situatie gaan kijken. In plaats van hen allemaal over een kam te scheren hebben we ervaringsdeskundigen nodig die in het veld werken. Daar waar de professionals werken, daar hebben we mensen nodig die het systeem van de andere kant kennen en door hun ervaring het systeem ombuigen. Stadsdeel Oost steekt geld in een opleiding die dat voor elkaar gaat krijgen. Een opleiding waarbij mensen ingezet kunnen worden als ervaringsdeskundige bij professionele organisaties. Niet alleen om die organisaties van advies te voorzien maar ook hun cliënten. Niemand weet beter hoe het is om geen geld te hebben, kinderfeestjes en verjaardagen over te slaan dan iemand die dat heeft meegemaakt. De opleiding duurt drie jaar en het is de bedoeling dat de deelnemers in die tijd vakkennis en werkervaring opdoen zodat ze daarna aan de slag kunnen. De eerste deelnemers zijn al gestart.

Een andere mooie tip, waar we allemaal wat mee kunnen is dat niet alleen geld nodig is om omhoog te krabbelen uit de armoede, maar met tijd en aandacht zijn deze mensen ook al heel erg geholpen. Help eens een ander, heb oog voor elkaar. Laten we met z’n allen uit de systematiek van regeltjes komen en de BIPSen zien en hen behandelen zoals jij zou willen dat je moeder of je zus behandeld wordt!

De afgelopen jaren heeft een hele mooie ontwikkeling plaats gevonden. Er is veel geïnvesteerd in de organisatie van informele zorg, waarbij burgers steeds meer verantwoordelijkheid gaan dragen voor elkaar, hun buurt en hun omgeving. Kunnen we ze ook verantwoordelijkheid geven voor de financiën?

Eind 2013 zijn in Amsterdam een aantal proeftuinen voor wijkzorg gestart, waarvan 1 in Amsterdam Oost. Voor elke proeftuin is € 100.000 gereserveerd. In Oost zijn in totaal 44 bewonersinitiatieven ingediend variërend van muziek voor ouderen tot zwemmen met een beperking. Van alle initiatieven konden er 33 van start gaan.

Het bijzondere bij deze proeftuin in Oost was dat de verdeling van het geld gebeurde door een beoordelingscommissie van 4 bewoners. Deze beoordelingscommissie kon bedragen onder de 5000 euro toekennen aan initiatieven van bewoners, (vrijwilligers)organisaties en startende wijkondernemers. Het budget werd gezien als ‘kiemgeld’, bedoeld om het ontkiemen van initiatieven te stimuleren.

Nevin Özütok
Nevin Özütok

Deze manier van werken zorgt voor gelijkwaardigheid en helpt om mensen met ideeën over de drempel te helpen. De mogelijkheid om initiatieven gefinancierd te krijgen is een stimulans voor actieve bewoners en (zzp-)professionals om creatief na te denken over zorginitiatieven. En als het gaat om bewonersinitiatieven, wie kunnen dat dan beter beoordelen dan de bewoners zelf? Uiteraard worden ze wel ondersteund door medewerkers van zorgorganisaties waar nodig, maar gebleken is dat ze het overgrote deel zelf kunnen.

De proeftuin in Amsterdam Oost heeft laten zien dat het kan. Laten we nu een volgende stap maken om buurtbewoners vaker te betrekken bij bestedingen van overheidsgeld, bijvoorbeeld bij gebiedsbudgetten. Dan komen we echt tot co creatie. De ‘dragende samenleving’ is dan aan zet en neemt verantwoordelijkheden over van de politiek. De overheid geeft tot nu toe veel tegenstrijdige signalen. Ze hebben het over participeren en vertrouwen, maar is er wel sprake van vertrouwen als je kijkt naar alle controles en regels waar burgerinitiatieven aan moeten voldoen? Ik durf zover te gaan dat het vanzelfsprekend wordt dat de buurt over de besteding van middelen meebeslist. Natuurlijk moeten we wel een kader meegeven, het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld. Zo moeten we de grens tussen het financieren van professionele inzet en vrijwillige inzet goed bewaken. En we moeten zorgvuldig bekijken wie we medezeggenschap over de middelen geven, daar is een juiste mix van mensen voor nodig. Met burgers, maar ook met ondernemers en bijvoorbeeld mensen uit zorgorganisaties.

Ik ben er voorstander van dat we de burger echt serieus nemen We hebben bewezen dat het kan, nu moeten we lef tonen en doorpakken.