Spring naar inhoud

20 november zondagochtend met de vlinders in de buik op weg naar Utrecht, NS heeft gelukkig op de route naar Utrecht geen last van herfstblaadjes. Ik kijk uit om de kandidaten van de lijst te ontmoeten en om nader met ze kennis te maken. Ik weet alleen mijn positie op de lijst maar de rest is allemaal nog geheim en ook voor mij nog een grote verrassing.

Ik ben blij verrast met alle mooie betrokken kandidaten op de lijst. Wij pitchen onze motivaties en worden bijgepraat door Wijnand Duyvendak over de campagne, wij hebben er allen veel zin in!

En dan in Tivoli, nu wordt het echt. Backstage een trapje op het podium, hoge hakken als dat maar straks goed gaat. Onze voorzitter Marjolein Meijer opent de avond met een sprankelende speech en daarna een voor een komen de kandidaten het podium op. Vlinders en nog eens vlinders. Dat gaat over zodra ik op het podium toegejuicht wordt door alle bekenden en vrienden binnen GroenLinks.

Wat ben ik blij dat ik zover ben gekomen en eindelijk mag ik ‘out in the open’ met trots zeggen: “ik ben kandidaat nummer 11 op de kandidatenlijst van GroenLinks!”

"Nevin en ik zijn samen stadsdeelbestuurder geweest van Amsterdam Oost. Het was een spannende, maar ook vruchtbare periode. We hebben veel met bewoners gepraat en hen de ruimte gegeven om zelf met voorstellen te komen en zelf belangrijke onderwerpen op te pakken. We zijn ons steeds meer ondersteunend gaan gedragen. ‘Zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’ en bewoners als partner bij de opstelling van de wijkplannen.

In Amsterdam Oost staat het enige buurthuis dat door bewoners zelf wordt beheerd. Nevin heeft zich ingezet voor een netwerk van postzegelparkjes in de Indische Buurt. Bewonersbetrokkenheid, milieu en een gezond en aangenaam leefmilieu komen hier samen. Het is door het voormalig ministerie van VROM benoemd als voorbeeldproject voor Mooi Nederland.

Nevin brengt veel mee naar de nieuwe fractie van GroenLinks in de Tweede kamer. Ze weet wat er in de samenleving speelt, wat mensen vinden en voelen, maar ook hoe ze zich uiten.

Ze heeft op veel terreinen ervaring opgedaan in de lokale politiek: milieu, openbare ruimte, economie, wijkaanpak en sociaal domein.

Kortom een aanwinst voor de Haagse politiek."

‘Hé man, heb je die fles helemaal alleen opgedronken zonder ons een glas aan te bieden?’ Mimoun Ouled Radi, ook bekend van series als Spangas en Shouf Shouf Habibi, schudt handen, zwaait en groet, met voor iedereen een aardig woord of een grap. Tussen alle mensen die hij aanspreekt zijn ook veel jongeren.

Mimoun wordt door het stadsdeel ingehuurd om de straat op te gaan om jongeren aan te spreken die geen opleiding volgen of geen werk hebben. Ik ben vandaag met hem mee om te kijken hoe dat gaat. De bedoeling is dat we jongeren aanspreken en hen vertellen wat wij voor hen kunnen doen om werk te vinden of een passende opleiding. Als we jongeren kunnen motiveren brengen we ze in contact met het Jongerenpunt.

mimoun

Het Jongerenpunt inventariseert samen met de jongeren hun talenten en wensen. De jongeren krijgen één vast aanspreekpunt die hen gedurende de hele route ondersteunt en begeleidt, en die als dat nodig is wordt ondersteund door diverse netwerkpartners. Het Jongerenpunt in Oost doet het heel goed: met hulp en begeleiding van een jongerenadviseur hebben vanaf 1 januari 565 jongeren werk gevonden, zijn 192 jongeren ingeschreven bij een opleiding en zijn 17 jongeren als ZZP-er aan de slag gegaan. Daarmee heeft het Jongerenpunt in augustus 104% van de doelstelling voor 2016 gerealiseerd.

In de Javastraat spreken we een jongeman aan die al eerder bij het Jongerenpunt is geweest. Hij heeft geen werk en geen woning. Hij zegt zelf dat ie kansen heeft verpest, maar nu dolgraag aan de slag wil. Mimoun vraagt hem wat ie nodig heeft en brengt hem in contact met een medewerker van het Jongerenpunt die de volgende dag met hem mee zal gaan naar de instanties om een aantal dingen te regelen.

Het lukt niet om iedereen aan een baan te helpen of naar een opleiding te begeleiden, maar deze aanpak werpt wel degelijk zijn vruchten af. Ik ben enorm trots op de resultaten van het Jongerenpunt. Ik hoop dat we de komende jaren de goede resultaten kunnen voortzetten en ook de mensen die lastiger te bemiddelen zijn kunnen helpen met het vinden van een passende baan of opleiding. Met de toewijding van mensen zoals Mimoun en de medewerkers van het Jongerenpunt heb ik daar alle vertrouwen in.

"Nevin ken ik al heel veel jaren als een bewogen en betrokken vrouw die goed weet wat er speelt in de samenleving. Toen ik ook nog eens in "haar" buurt kwam wonen en van dichtbij mocht meemaken wat zij doet voor "mijn" buurt ben ik er zeker van dat zij niet alleen lokaal mensen weet te verbinden maar juist ook wat verderop in het "Haagse". Ik weet als oud kamerlid heel goed wat er wordt gevraagd aan daadkracht, aan uithoudingsvermogen en aan politieke antennes en ik geloof oprecht dat Nevin die heeft."

"Met Nevin is het plezierig samenwerken, zo heb ik zelf ondervonden. Ze heeft een indrukwekkende staat van dienst binnen GroenLinks en brengt veel ervaring uit het lokale bestuur mee. Nevin neemt tegenover het toenemende wij-zij-denken een interessante en duidelijke  positie in, waarbij zij gericht is op emancipatie, het doorbreken van taboes en op bevrijding uit onderdrukkende normen, zonder in clichés te vervallen."

"Nevin is een verbindende persoonlijkheid met een enorme politieke ervaring. In de Tweede Kamer, in de provincie maar vooral in de lokale Amsterdamse gemeenschap heeft ze zich ingezet voor projecten met een grote maatschappelijke meerwaarde en een heldere GroenLinks signatuur. Kleinschaligheid, betrokkenheid en mensen zelf regie geven zijn daarbij de sleutelwoorden. Met haar ervaring kan Nevin de Tweede Kamerfractie verrijken en een verbindende schakel zijn."

Ik ben erg blij dat Nevin kandidaat is voor de Tweede Kamer! Ik heb Nevin leren kennen als een enthousiaste en gedreven vrouw met een sociaal hart. Naast haar brede kennis van GroenLinks heeft ze een flinke portie bestuurlijke ervaring in Amsterdam Oost, waar zij als geen ander de verbinding kan leggen tussen mensen. Nevin weet goed waar wij voor staan en ik heb er alle vertrouwen in dat zij onze idealen tot uitvoering kan brengen in de Tweede Kamer!

"Ik heb Nevin leren kennen als een hardwerkende echte Groenlinkser, die ideeën koppelt aan dingen bereiken. Schouders eronder, met bewoners, en gaan. Ik ben ervan overtuigd dat ze dezelfde energie ook in de Tweede Kamer heeft. Ow ja Nevin is ook een erg leuk persoon, ook niet onbelangrijk."

"Nevin staat als bestuurder tussen de mensen. Nu in stadsdeel Oost, maar eerder bij de vakbond. Ze kan daardoor goede verbindingen maken tussen de alledaagse uitdagingen van inwoners in wijken en buurten en de politieke discussies in de Tweede kamer. Essentieel voor Den Haag, essentieel voor GroenLinks. Tegelijkertijd is het ook een prettige persoon om mee samen te werken, spontaan constructief-kritisch en welbespraakt die bekend is met het DNA van onze partij. GroenLinks zal veel profijt hebben van Nevin in de Kamer en dat begint met een verkiesbare plek op de kandidatenlijst."

"Ik ken Nevin vanuit haar rol als voorzitter van het GroenLinks bestuur Noord-Holland. Nevin is een prettig persoon om mee te sparren. Ze weet de juiste vragen te stellen, mensen met elkaar in verbinding te brengen en ze denkt in oplossingen."